Author Archives: Nam Le

Thiết kế và tính năng

IPad Pro rất dễ cầm bằng một tay và hầu như không tạo ra vết lõm trong bộ lưu trữ ba lô của bạn. Nó cảm thấy giống như một notepad, và bạn có thể sử dụng nó như vậy. Đối với những gì bên trong bộ sản phẩm này, đó là một điều kỳ diệu Thiết

Thiết kế và tính năng

Thiết kế và tính năng IPad Pro rất dễ cầm bằng một tay và hầu như không tạo ra vết lõm trong bộ lưu trữ ba lô của bạn. Nó cảm thấy giống như một notepad, và bạn có thể sử dụng nó như vậy. Đối với những gì bên trong bộ sản phẩm này, đó là