NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU PERFECT 4 lít- GLA-609 – hàng chính hãng